வாங்க பழகலாம்

psychology in tamil

THIS IS ONLY A MENTAL HEALTH SUPPORTER TRAINING.

YOU CANT DO ANY COUNSELLING WITH THIS CERTIFICATION

YOU NEED UGC RECOGNISED MSC PSYCHOLOGY TO DO COUNSELLING

THIS IS ONLY PSYCHOLOGICAL FIRST AID TRAINING.

WATCH THE VIDEO FOR COMPLETE DETAILS OF THE TRAINING

TO JOIN, WHATSAPP TO 91-9962163122 -
IF YOU ARE ALREADY IN WHATSAPP GROUP, JUST REMAIN IN GROUP. YOU WILL GET ALL INFO IN THE GROUP.

இலவச பயிற்சி
இலவச சான்றிதழ்
5 நாட்கள் -
23-03-2024 முதல்
27-03-2024 வரை
6.00 PM முதல்
7.00 PM வரை
உளவியல் அறிவோம் ,
உலகை வெல்வோம்..!!

இது நாம் நம்மில் விழுந்து ,

நம்மை தேடும் ஒரு பயணம்.

WHO CAN JOIN:-

 • College Students pertaining to any stream

 • All Psychology Students

 • Homemakers

 • All Professional

 • Teachers & Professors

 • Lawyers &  Police

 • Doctors

 • Psychologists

 • Life coaches

 • Reiki Healers

 • Soft Skill trainers

 • Technical trainers

International Trainer ,Mr.Seethalakshmi Sivakumar

பயிற்சியில் என்ன பெறுவீர்கள்?

உங்களது நண்பனாய் உங்களுடன் 5 நாட்கள் நானும் எங்களது EMOCARE குழுவும்

சீதாலட்சுமி சிவகுமார்

Asia’s Leading Trainer in Counselling,Life Coaching & Training

Trained over 2,00,000 People including
Students,Psychologists,Life Coaches & Professionals

5,000 + People Rated My Programs with 4.96 Star

உங்கள் வெற்றியின் பயணம் துவங்கும் நாள்

23-03-2024
(தினம் மாலை 6 PM TO 7 PM)

5 நாட்களும் உளவியல் - அன்னை தமிழில்

வாங்க படிக்கலாம்

வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற நினைக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் சேரலாம்.

நீங்கள் என்ன கற்று கொள்வீர்கள்?
COUNSELING IN TAMIL

எங்களை பற்றிய மக்கள் கருத்து

நாங்கள் பெரு நிறுவனங்கள் கல்லூரிகள் பள்ளிக்கூடங்கள் , அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் குறு நிறுவனங்களில் ஏராளமான பயிற்சி வகுப்புகளை எடுத்து உள்ளோம்

எங்களது நோக்கம் மனநலம் சார்ந்த நிபுணர்களை உருவாக்குதல்...!!

Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development.
Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development

Total Value :₹4,999.00
TRAINING FREE   –  CERTIFICATION ALSO FREE 

Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development

Still Not Sure? Just read this..!

உளவியல் அறிவோம் உலகை வெல்வோம்

Just look at our Google Rating. 2200 Plus reviews with 4.9 rating out of 5. Look at our Just dial rating. 2000 plus rated emocare with 4.9 rating out of 5 stars. We have More affiliations than any other Mental health company. உளவியல் அறிவோம் உலகை வெல்வோம் 

emocare

FAQ

Most frequent questions and answers

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற நினைக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் சேரலாம்.

கண்டிப்பாக , ஏனென்றால் நீங்கள் தான் நல்ல சமுதாயம் உருவாக காரணமாய் இருப்பவர்கள்

முடியாது. இந்தியாவில் COUNSELLING செய்ய வேண்டும் என்றால் UGC RECOGNISED GOVT  சான்றிதழ் தேவை. இந்த பயிற்சி PSYCHOLOGICAL FIRST AID , அதாவது  MEDICAL FIRST AID போன்றது. 

 • STUDENTS OF ANY STREAM
 • STUDENTS OF PSYCHOLOGY
 • ANY PROFESSIONALS
 • MEDITATION TRAINERS
 • YOGA TRAINERS
 • HOME MAKERS
 • ADVOCATES
 • DOCTERS ETC

EMOCARE POSITIVITY CENTER LEADERS

NOW AT CHENNAI,BANGALORE, VELLORE, SALEM & THE NILGIRIS

GREAT LEADERS OF EMOCARE POSITIVITY CENTERS ACROSS THE WORLD

INTERNATIONAL POSITIVITY CENTERS SRI LANKA

INTERNSHIP-SUMMER-PSYCHOLOGY
13
Apr
Understanding Counselling, Cognitive Behavioural Therapy (CBT), and Common Questions

Understanding Counselling Counselling is a form of therapy that aims to help individuals overcome personal challenges, improve their mental well-being, and enhance their overall quality of life. It is a collaborative process between a trained professional, known as a counsellor, and the client. Counselling provides a safe and supportive environment for individuals to explore their […]

Posted in: Mental Health,
Tags: cognitive behavioural therapy, counselling, therapy,
brown concrete building during daytime
13
Apr
Understanding Cognitive Behaviour Therapy: A Path to Positive Change

What is Cognitive Behaviour Therapy? Cognitive Behaviour Therapy (CBT) is a form of psychotherapy that focuses on the connection between thoughts, feelings, and behaviors. It is a goal-oriented approach that aims to help individuals identify and change negative patterns of thinking and behavior that may be contributing to their difficulties. How Does Cognitive Behaviour Therapy […]

Posted in: Mental Health,
Tags: CBT, Cognitive Behaviour Therapy, psychotherapy,
text
13
Apr
6
The Three Minds in Dialectical Behavior Therapy: Emotional, Intellectual, and Wise Mind

The Three Minds in Dialectical Behavior Therapy Dialectical Behavior Therapy (DBT) is a form of therapy that aims to help individuals develop skills to manage their emotions, improve relationships, and cope with difficult situations. One of the key concepts in DBT is the idea of the three minds: emotional mind, intellectual mind, and wise mind. […]

Posted in: Mental Health,
Tags: Dialectical Behavior Therapy, Emotional Mind, Intellectual Mind,

IF YOU HAVE ANY QUERIES OR DOUBTS - WHATSAPP 91-9962163122

Layer 1
Login Categories