இலவச பயிற்சி -
இலவச சான்றிதழ்
6 நாட்கள் - 27-08-2023 முதல்
7.00 PM TO 8.00 PM : TAMIL
8.15 PM TO 9.15 PM : ENGLISH
9.30 PM TO 10.30 PM : HINDI
உளவியல் அறிவோம்
உலகை வெல்வோம்..!!
ONLY REGISTRATION FEE : RS.49.00
ஒவ்வொரு நாளின் பயிற்சியின் பதிவுகள் அன்றே கொடுக்கப்படும்
இது நாம் நம்மில் விழுந்து நம்மை தேடும் ஒரு பயணம்.

mental health supporter online training

WHO CAN JOIN:-

 • College Students pertaining to any stream
 • All Psychology Students
 • Homemakers
 • All Professional
 • Teachers & Professors
 • Lawyers &  Police
 • Doctors
 • Psychologists
 • Life coaches
 • Reiki Healers
 • Soft Skill trainers
 • Technical trainers
International Trainer ,Mr.Seethalakshmi Sivakumar

பயிற்சியில் என்ன பெறுவீர்கள்?

உங்களது நண்பனாய் உங்களுடன் 10 நாட்கள் நானும் எங்களது EMOCARE குழுவும்

சீதாலட்சுமி சிவகுமார்

Asia’s Leading Trainer in Counselling,Life Coaching & Training

Trained over 2,00,000 People including
Students,Psychologists,Life Coaches & Professionals

5,000 + People Rated My Programs with 4.96 Star

உங்கள் வெற்றியின் பயணம் துவங்கும் நாள்

27-08-2023
(தினம் மாலை 8.15 PM TO 9.15 PM)

10 நாட்களும் உளவியல் அன்னை தமிழில்

வாங்க படிக்கலாம்

வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற நினைக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் சேரலாம்.

நீங்கள் என்ன கற்று கொள்வீர்கள்?
COUNSELING IN TAMIL

எங்களை பற்றிய மக்கள் கருத்து

நாங்கள் பெரு நிறுவனங்கள் கல்லூரிகள் பள்ளிக்கூடங்கள் , அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் குறு நிறுவனங்களில் ஏராளமான பயிற்சி வகுப்புகளை எடுத்து உள்ளோம்

எங்களது நோக்கம் மனநலம் சார்ந்த நிபுணர்களை உருவாக்குதல்...!!

Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development.
Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development

Total Value :₹3,999.00
TRAINING FREE   –  CERTIFICATION ALSO FREE FOR THOSE WHO SCORE 70% AND ABOVE IN THE EXAMINATION

REGISTRATION FEE JUST RS.49.00 

Helpful tool to Psychologist, counsellor, Life coach, Psychology students, Psychotherapist, CBT, REBT, NLP practitioners, soft skills trainers and research scholars on counselling, online counselling , Psychology and self-development

Still Not Sure? Just read this..!

உளவியல் அறிவோம் உலகை வெல்வோம்

Just look at our Google Rating. 2200 Plus reviews with 4.9 rating out of 5. Look at our Just dial rating. 2000 plus rated emocare with 4.9 rating out of 5 stars. We have More affiliations than any other Mental health company. உளவியல் அறிவோம் உலகை வெல்வோம் 

FAQ

Most frequent questions and answers

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற நினைக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் சேரலாம்.

கண்டிப்பாக , ஏனென்றால் நீங்கள் தான் நல்ல சமுதாயம் உருவாக காரணமாய் இருப்பவர்கள்

முடியாது. இந்தியாவில் COUNSELLING செய்ய வேண்டும் என்றால் UGC RECOGNISED GOVT  சான்றிதழ் தேவை. இந்த பயிற்சி PSYCHOLOGICAL FIRST AID , அதாவது  MEDICAL FIRST AID போன்றது. 

 • STUDENTS OF ANY STREAM
 • STUDENTS OF PSYCHOLOGY
 • ANY PROFESSIONALS
 • MEDITATION TRAINERS
 • YOGA TRAINERS
 • HOME MAKERS
 • ADVOCATES
 • DOCTERS ETC

EMOCARE POSITIVITY CENTER LEADERS

NOW AT CHENNAI,BANGALORE, VELLORE, SALEM & THE NILGIRIS

GREAT LEADERS OF EMOCARE POSITIVITY CENTERS ACROSS THE WORLD

INTERNATIONAL POSITIVITY CENTERS SRI LANKA

28
Nov
What is Reiki?

Reiki is a spiritual healing practice that originated in Japan in the early 20th century. The word “Reiki” is derived from two Japanese words – “rei” meaning universal, and “ki” meaning life force energy. It is based on the belief that there is a life force energy that flows through all living beings, and when […]

Posted in: Wellness,
Tags: energy healing, reiki, spiritual healing,
28
Nov
Understanding Positive Psychology: History, Principles, and Applications

What is Positive Psychology? Positive psychology is a branch of psychology that focuses on studying and understanding the factors that contribute to human well-being and flourishing. Unlike traditional psychology, which primarily focuses on treating mental illnesses and disorders, positive psychology aims to enhance positive emotions, strengths, and virtues. History of Positive Psychology The field of […]

Posted in: PSYCHOLOGY,
Tags: happiness, positive psychology, well-being,
28
Nov
Electroconvulsive Therapy: History, Principles, Techniques, and Applications in Counseling

Introduction Electroconvulsive therapy (ECT) is a medical treatment that involves sending electric currents through the brain to induce controlled seizures. It is primarily used in cases of severe depression, bipolar disorder, and certain other mental illnesses that have not responded to other treatments. History of Electroconvulsive Therapy ECT was first introduced in the 1930s and […]

Posted in: Mental Health,
Tags: Electroconvulsive therapy, Mental illness, Treatment,

IF YOU HAVE ANY QUERIES OR DOUBTS - WHATSAPP 91-9962163122

Layer 1
Login Categories